Sep 162018
 

Op zondag 14 oktober 2018 organiseren we weer onze Herfstdrive.
We spelen 6 ronden met in de pauze koffie of thee en vlaai. (incl)
Aanvang is 14.00 uur en vanaf 13.30 uur uitdelen van de loopbriefjes.
Gemeenschapshuis Concordia
Pr. Hendriklaan 386
6443AE Brunssum
045-5252858

Inschrijfgeld is 19.00 euro per paar.
Er zijn weer mooie prijzen en een wisseltrofee voor de hoogste score in de A-lijn.
Voor het toekennen van MP hebben we uw bondsnummer nodig.

Inschrijven:
Door overmaking van het inschrijfgeld naar NL25INGB0007824560
ten name van BC No Smoking Heerlen.
Vermeld beide namen van de deelnemers en ook de speelsterkte en telefoonnummer.
Gegevens kunnen ook per e-mail worden doorgegeven aan   famubaghs@ziggo.nl
Informatie:
Johan Goossens    Marly Prins        Annie Ubaghs
045-525746       045-5255649         045-5256462