Jan 252016
 

Meteen na onze jaarlijkse ledenvergadering reikte Dhr. Paul Goessens, vergezeld door Mevr. Lydia Heuvelmans, respectievelijk voorzitter en penningmeester van het district Zuid Limburg, een KEI uit aan onze voormalige voorzitter Rina Stevelmans.
Zij ontving deze onderscheiding voor het jarenlange enthousiasme waarmee ze haar bestuurlijke taak bij onze vereniging uitvoerde.
Bovendien voor haar inzet voor het Jeugdbridge  en haar brede maatschappelijke betrokkenheid.

Hier staat ze te glimmen…de 2de KEI van de vereniging.

rinaProficiat!