Sep 062017
 


Deze keer waren de certificaten en de daarbij horende speldjes voor:

Mevr Tonny Wijnen die met 500 meesterpunten clubmeester werd en voor
Dhr Wim van der Aa . Deze werd met 5000 meesterpunten regionaalmeester.
Beiden van harte gefeliciteerd.