Reglement

 

CLUB- EN COMPETITIEREGLEMENT VAN BC NO SMOKING

1) AFMELDING:

In het absentieschrift, telefonisch of per e-mail uiterlijk woensdag voor 17.00 uur bij
Annie Ubaghs 045 5256462 / e-mail of Johan Goossens. 045-5257468 / e-mail.

Het niet afgemeld afwezig zijn heeft de volgende consequenties:
a) laddercompetitie automatische degradatie naar een lagere groep.
b) beker-, paren-, butler- of topintegraalcompetitie toekenning van een score, gelijk aan de laagste score van de groep waarin het paar speelt.

2) INVALLERS:

Altijd mogelijk behalve tijdens de laatste 2 speelavonden van de bekercompetitie.

3) AFWEZIGHEID:

Competitie van 6 zittingen:
1e keer: competitie gemiddelde, maximaal 52,5%;
2e keer: competitie gemiddelde, maximaal 47,5%;
3e keer: degradatie, tenzij het paar voor aanvang van de competitie kenbaar heeft gemaakt niet de volledige competitie aanwezig te kunnen zijn, het paar speelt dan buiten mededinging met behoud van klassering

Competitie van 5 zittingen:
1ste keer: competitie gemiddelde, maximaal 50%
2de keer: competitie gemiddelde, maximaal 47,5%
3de keer: degradatie, tenzij het paar voor aanvang van de competitie kenbaar heeft gemaakt niet de volledige competitie aanwezig te kunnen zijn, het paar speelt dan buiten mededinging met behoud van klassering.

Bij afwezigheid in de laatste ronde van een competitie krijgt het paar 5% aftrek op het resultaat waar het recht op heeft, tenzij de afmelding plaats vindt vóór de voorlaatste ronde of dat de afmelding controleerbaar niet verwijtbaar is.

Zomercompetitie:
Het gemiddelde van de 5 hoogste scores.

4) PROTESTEN:

Voor begin volgende competitieavond indienen bij de voorzitter. Het bestuur stelt een protestcommissie samen, bestaande uit niet betrokken arbiters.
De protestcommissie neemt een beslissing, gehoord hebbend:
1) de betrokken arbiter
2) de betrokken paren

5) SPELREGELS:

Van toepassing zijn v.n.m.l. de “spelregels voor wedstrijdbridge” van de NBB.

6) PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING:

Parencompetitie:
25% promoveert en 25% degradeert

Ladder- en zomercompetitie:
50% promoveert en 50% degradeert na iedere zitting
7) AANVULLINGEN:

Parencompetitie:
Indien er een combi-tafel is van de A-lijn en de C-lijn dan telt deze tafel niet mee voor de stand.